fbpx

BLOG

Cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế hiện nay

Chuyên mục: US
Hiện không có yêu cầu quốc tích để sở hữu cổ phiếu của các công ty Mỹ. Mặc dù đầu tư chứng khoán tại Mỹ được điều chỉnh bởi luật pháp, nhưng không có quy định cụ thể nào cấm các cá nhân không phải là công dân Mỹ tham gia vào thị trường chứng khoán.

BẠN CẦN SỰ TRỢ GIÚP ?

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất